Us presentem Temps x Tu, un nou espai lúdic-esportiu a Sabadell, dedicat a millorar la nostra qualitat de vida, acostant l'esport i les activitats d'oci a tota la família.

El nostre objectiu és aconseguir la conciliació familiar amb la personal, prenent com a base la nostra activitat principal, l'esport i la vida sana.

Os presentamos Temps x Tu, un nuevo espacio lúdico-deportivo en Sabadell, dedicado a mejorar nuestra calidad de vida, acercando el deporte y las actividades de ocio a toda la familia.

Nuestro objetivo es conseguir la conciliación familiar con la personal, tomando como base nuestra actividad principal, el deporte y la vida sana.

C/ Copenhague, 197 - 08206 SABADELL